Párová a Rodinná terapie

Párové / Rodinné terapeutické sezení je zaměřeno na partnerský VZTAH / VZTAHY mezi rodinnými příslušníky.

Prochází váš partnerský vztah těžkou životní zkouškou? Vytratila se radost, vztahová komunikace či intimita? Dostavil se stereotyp? Je ohrožena důvěra, respekt a vzájemná úcta? Je setrvačnost jediným hybatelem vašeho vztahu? Vydejte se s námi na cestu za poznáním a znovu nalezením SÍLY a JEDINEČNOSTI vašeho vztahu.

Jsou narušeny vztahy ve vaší rodině? Rodinná KOMUNIKACE se omezila na běžné povely či hádky? Je Vám smutno, že s některými či všemi členy rodiny nemáte vztah, jaký byste si přáli? Zasáhla vaší rodinu nějaká nepříjemná skutečnost? Pojďte s námi znovu objevit SOUDRŽNOST vaší rodiny.

Přínosem párové / rodinné terapie je zejména:

  • Podpora v překonávání překážek
  • Budování či znovunalezení důvěry
  • Schopnost vzájemného naslouchání, učení se vztahové komunikaci
  • Vzájemný respekt a úcta
  • Nalezení všech rozměrů intimity
  • Vnímání potřeb druhého
  • Nalezení cest pro vzájemnou komunikaci

V párové / Rodinné terapii máme možnost pracovat také v terapeutickém páru ve spolupráci s kolegyní, erudovanou v oblasti párové či rodinné terapie. Tzn., sezení může, v případě zájmu klienta, probíhat ve složení: Terapeut, Terapeutka, Pár / Rodina a váš Vztah / Vztahy. Toto uspořádání vřele doporučujeme, neboť jsou takto vyrovnány mužské a ženské energie.