Jak probíhá terapie

Terapeutické sezení

Mým cílem i posláním je vytvořit pro vás prostor, ve kterém se budete cítit bezpečně, uvolněně a přirozeně. Místo, ve kterém vždy máte právo na přání a volbu.

Terapie je o cestách, které Vás mohou dovést k tomu, co je pro Vás nejlepší dle Vašich nejniternějších pocitů a přání. Nabízím citlivý průvod po stezkách Vaší duše bez hodnocení a soudů.

První setkání 


Během našeho prvního setkání Vám představím způsob své práce. Probereme téma, se kterým přicházíte. Podíváme se na společně na to, jak Vám mohu být nápomocen a jaký rámec naší spolupráce můžeme nastavit. Zároveň pocítíme, zda si vzájemně vyhovujeme a zda Vám moje asistence na Vaší cestě může být ku prospěchu. Pokud ano, dohodneme si další termín setkání. Už i na prvním setkání je možné ošetřit Váš aktuální stav, pokud to bude situace umožňovat.

Další setkání 


Příběh každého klienta či vztahu je jedinečný, proto i počet setkání a další průběh je pro každého klienta zcela individuální. V průběhu terapeutického sezení můžeme v závislosti na situaci a potřebě klienta využít některé techniky vycházející z metody EFT (Emotional freedom techniques) či KTM (Kvantová transformace mysli). Vše budeme v průběhu setkávání konzultovat.