Idividuální terapie

Individuální terapeutické sezení je zaměřeno především na práci podvědomými vzorci jednání / myšlení. Vědomě mnohdy víme, popř. časem zjistíme, CO nám neprospívá, CO nám radí ostatní, příp. CO bychom měli dělat, ale pomáhá nám jen to, že to "víme"? Na našich sezeních Vás povedu k možnosti: JAK můžete sami upravit své podvědomé vzorce jednání / myšlení, které Vám neprospívají (na základě Vašich pocitů) a JAK si osvojit schopnost být sám sobě tím nejlepším terapeutem, nikoliv JAK se stát závislým na jiných osobách.

Jsou níže uvedená témata pro Vás aktuální? Nemějte ostych, ani pocit studu, neboť tou největší ODVAHOU je připustit si ZMĚNU.

  • Tíživá životní situace, životní útrapy
  • Mezilidské vztahy
  • Pocit duševní prázdnoty a nenaplnění
  • Opakující se neutěšené životní scénáře
  • Strachy, úzkosti, traumata, stres
  • Negativních myšlenky a přesvědčení
  • Poraněná sebeúcta, sebevědomí, sebehodnota
  • Osobní bloky apod.

Nabízím rovněž možnost osobní asistence pro překonání strachu z vody u dospělých jedinců. Jedná se o překonání bloku a umožnění naučit se plavat v dospělém věku komukoliv (zde vycházím z osobní zkušenosti)